O kancelarii

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej adwokata Tomasza Wyszogrodzkiego.

Kancelaria Adwokacka znajduje się w Warszawie.

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym w szerokim zakresie.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych i pism procesowych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Zespół Kancelarii to grono prawników, którzy wykonują swój zawód indywidualnie oraz we wzajemnej współpracy opartej na pełnym zaufaniu.

Z Kancelarią współpracują prawnicy z kilku a nawet kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w wykonywaniu zawodu, posiadający tytuł adwokata lub radcy prawnego. W codziennym wykonywaniu czynności zawodowych wspierają nas również aplikanci adwokaccy/radcowscy oraz pracownicy sekretariatu.

Prawnicy tworzący zespół Kancelarii specjalizują się w wielu dziedzinach prawa dlatego zakres naszych usług jest dopasowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Nasi klienci to zarówno polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze (indywidualni przedsiębiorcy, spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego) jak i osoby fizyczne.

Do naszych klientów należą głównie: firmy działające na rynkach m.in.: budowlanym, usługowym i handlowym, ubezpieczeniowym, technologii informatycznym (IT), sprzedaży internetowej, organizacji „eventów”, nieruchomości, reklamy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne z szerokim wachlarzem spraw i problemów prawnych.

Nie przekazujemy nikomu informacji o naszych Klientach bez ich zgody i wiedzy, dlatego też tylko w takiej formie przedstawiamy swój potencjał zawodowy.

Rekomendacje naszych Mocodawców przedstawiamy wyłącznie na potrzeby konkretnego przypadku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 maja 1982r., „Prawo o adwokaturze” – Kancelaria posiada wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Świadczymy pomoc w języku angielskim, niemieckim oraz francuskim.