Zespół

zesp_tw

Mec. Tomasz Wyszogrodzki – Adwokat

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2009 r. Współpracował z kilkoma Kancelariami w Warszawie oraz innych miastach Polski. Jego praktyka koncentruje się głównie wokół zagadnień: nieuczciwych praktyk rynkowych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa karnego, procesów z zakresu robót budowlanych, problematyki zawierania umów w obrocie profesjonalnym oraz konsumenckim, obsługi prawnej spółdzielni mieszkaniowych.

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych, karnych i cywilnych (w tym postępowań gospodarczych).

Doradca spółek i przedsiębiorstw głównie  z branży: usługowej, IT, sprzedaży internetowej oraz budowlanej.

Obrońca  i pełnomocnik pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych/prywatnych w procesach karnych.

Pełnomocnik procesowy w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego przed Sądami wszystkich Instancji.

 

Mec. Karolina Pióro – Chmielecka – Adwokat

Adwokat wpisana na listę Izby Adwokackiej w Kielcach. Od początku 2008r. odbywa praktykę zawodową w Warszawie. Współpracuje z Kancelariami gospodarczymi z Warszawy i Wrocławia. Jest Partnerem Prawnym  kilku wiodących w Polsce firm odszkodowawczych.

Ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Specjalizuje się w ubezpieczeniach osobowych i majątkowych.

Pełnomocnik w sprawach gospodarczych, prowadzi też kompleksową windykację należności.

Doradca z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

 

Piotr Waniewski – Radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się problematyką z zakresu life sciences. Wieloletni pracownik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Brał udział przy tworzeniu wielu projektów aktów prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa farmaceutycznego. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu life sciences. W kręgu jego zainteresowania znajduje się prawodawstwo europejskie i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, związane z problematyką life sciences.

Posiada wiedzę na temat praktycznej strony stosowania wspomnianej problematyki oraz dzięki swojemu praktycznemu doświadczeniu potrafi wskazać wymagania oraz oczekiwania jakie Minister Zdrowia, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Główny Inspektor Farmaceutyczny, czy Główny Inspektor Sanitarny stawia przed wnioskodawcami.

 

Samir Kayyali – Doradca podatkowy

Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert ds. zarządzania ryzykiem podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej. Doradza jednej ze spółek Skarbu Państwa.