Honorarium

Przy obliczaniu kwoty wynagrodzenia bierzemy pod uwagę możliwości klienta, rodzaj oraz stopień skomplikowania sprawy/zagadnienia prawnego oraz ilość godzinowego nakładu pracy prawnika. Elementy te zawsze są omawiane na bieżąco z klientem.

Wstępną wycenę często jesteśmy w stanie podać telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej po przedstawieniu nam rodzaju zlecenia/problemu prawnego.

Bardzo ważne jest, by wszystkie uzgodnienia związane z wynagrodzeniem od samego początku były jasne i nie zaskakiwały klientów na żadnym etapie postępowania i świadczenia przez nas usług.

Do obliczania wysokości wynagrodzenia stosujemy głównie 3 sposoby:

  1. Stawka godzinowa – ustalona stawka za godzinę pracy przeznaczonej wyłącznie na wykonanie zlecenia klienta, ta forma proponowana jest zazwyczaj klientom przy zleceniach jednorazowych, w których nie ma możliwości oszacowania z góry przewidywanego nakładu pracy, np. uczestniczenie w spotkaniach dotyczących negocjacji, przygotowywanie projektów złożonych umów, pisemne opinie prawne.
  2. Stawka ryczałtowa (stała) – ten sposób wynagrodzenia proponowany jest głównie klientom w przypadku nawiązania dłuższej lub stałej współpracy z Kancelarią. Polega on na ustaleniu wynagrodzenia stałego, w ramach którego, zapewniona jest określona ilości godzin pracy w skali miesięcznej. W ramach takiej współpracy, klient zleca wykonanie określonych czynności lub bardziej złożonych projektów przy wykorzystaniu ilości godzin pracy jaki odpowiada jego potrzebom.
  3. Stawka jednorazowa – w tym przypadku wysokość wynagrodzenia jest obliczana każdorazowo za konkretną usługę/zadanie lub czynność, na przykład:
    za sporządzenie konkretnego pisma, za udzielenie ustnej porady prawnej, za poprowadzenie konkretnej sprawy, za reprezentacje przed sądem/urzędem, za sporządzenie projektu opinii prawnej lub umowy.


Jeśli nasi klienci preferują inny sposób ustalenia wysokości honorarium, jesteśmy otwarci na propozycję w tym zakresie.